Beskid Niski – Muszyna

Cerkiew w Muszynie Złockiem (dawna cerkiew św. Dymitra)   Miasto Muszyna jest miejscowością uzdrowiskową z licznymi odwiertami i rozlewniami wód mineralnych. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1209 roku, według której ksiądz proboszcz Adolf miał pozwolenie na pobieranie cła nad Popradem. Nazwa pochodzi rzekomo od mchu porastającego brzegi potoków i kamienie rzeczne. Potem Władysław Jagiełło …