Beskid Niski – Muszyna

Cerkiew w Muszynie Złockiem (dawna cerkiew św. Dymitra)   Miasto Muszyna jest miejscowością uzdrowiskową z licznymi odwiertami i rozlewniami wód mineralnych. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1209 roku, według której ksiądz proboszcz Adolf miał pozwolenie na pobieranie cła nad Popradem. Nazwa pochodzi rzekomo od mchu porastającego brzegi potoków i kamienie rzeczne. Potem Władysław Jagiełło …

Beskid Niski – Tylicz

Mofeta w Tyliczu   Tylicz jest wsią leżącą 6 kilometrów na wschód od Krynicy-Zdrój u zbiegu Muszynki (Tyliczanki). Jego historia zaczyna się od Ornawy, czyli wsi na szlaku polsko-węgierskim istniejąca w okresie XI-XIII wieku. Sama wieś powstała w 1336 roku, a 3 września 1363 nadano jej prawa miejskie. Później król Władysław Jagiełło nadał Miastko (bo tak …

Beskid Niski

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szalowej   Beskid Niski to pasmo górskie graniczące od wschodu z Bieszczadami i leży na terenie Polski i Słowacji. Najwyższym polskim szczytem jest Lackowa o wysokości bezwzględnej 997 m n.p.m. Wieją tam wiatry rymanowskie (lub dukielskie) – ciepłe i suche wiatry, a roczna średnia temperatur wynosi 4-8 °C. Pod względem …