Sudety – Duszniki-Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój   Duszniki Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa w powiecie kłodzkim, leżące nad Bystrzycą Dusznicką. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z 1324 roku. Jednak pierwszy budynek, drewniana warownia, została wzniesiona w przełomie X i XI wieku. W I połowie XIV wieku otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim. Rozwój miasta wstrzymała wojna trzydziestoletnia, jednak w …