Bieszczady – Baligród

Baligród jest miastem o bardzo bogatej historii, szczególnie wojennej. Ta leżąca w Bieszczadach miejscowość powstała w miejscu rozgraniczenia dóbr między Mchawą a Stężnicą dokonanego przez dziadka Mikołaja Reja, Piotra Herburta. Miasto to było bardzo korzystne dla powstańców styczniowych i ludności żydowskiej żyjącej na terenach Polski. Baligród był też miejscem walk między Niemcami i Austro-Węgrami podczas I …