Kluczbork

Kluczbork jest sporym miastem, które wprawdzie nie należy do Sudetów, ale warto tutaj przystać w drodze do tych gór. Wśród znanych osób urodzonych tutaj żyje Sławomir Puchała, perkusista współpracujący z takimmi gwiazdami jak Patrycja Markowska czy Anna Dąbrowska. Początkowo należało do Niemiec i nazywano je Kreuzburg, obecną nazwę posiada od 1946 roku. Założenie Kluczborka wiąże się z wyprawami krzyżowymi. Ulokowano je dopiero w 1274 roku na mocy postanowienia Henryka IV Probusa. Podczas wojny trzydziestoletniej miasto plądrowano wiele razy, aż w końcu podupadło. Pod zaborem pruskim Kluczbork cieszył się dobrą sławą ze względu na tolerancję religijną, najlepszą w Śląsku oświatą i wysoko rozwiniętym przemysłem. Po I wojnie światowej, stał kilkanaście kilometrów od granicy polsko-niemieckiej, a po uzyskaniu kompromisu wywołanego III powstaniem śląskim, całkowicie leżał na terenie niemieckim. Po II wojnie światowej, Kluczbork, pod obecną nazwą, należał do komunistycznej Polski.

Wśród zabytków Kluczborka są liczne zabytkowe domy i kamienice, rynek z przełomu XVIII i XIX wieku, kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela i lokalna mennica.