Beskid Niski – Tylicz

Mofeta w Tyliczu   Tylicz jest wsią leżącą 6 kilometrów na wschód od Krynicy-Zdrój u zbiegu Muszynki (Tyliczanki). Jego historia zaczyna się od Ornawy, czyli wsi na szlaku polsko-węgierskim istniejąca w okresie XI-XIII wieku. Sama wieś powstała w 1336 roku, a 3 września 1363 nadano jej prawa miejskie. Później król Władysław Jagiełło nadał Miastko (bo tak …