Góry Świętokrzyskie – Święta Katarzyna

Święta Katarzyna to wieś leżąca u podnóża Łysicy. Według podań w okolicach mieściła się pogańska świątynia. W 1399 roku miał tu osiąść rycerz Wacławek, który ufundował budowę kaplicy. W XIV wieku miejscowość należała do biskupów krakowskich, jednakże około 1490 roku wieś przekazano bernardynom, którzy ustąpili miejsca bernardynkom po tym jak ich klasztor w Drzewicy spłonął. Podczas …