Bieszczady – Sanok

Ratusz w Sanoku przy ul. Rynek 12   Sanok jest miastem powiatowym, leżącym w Dolinie Sanu. Najstarszą zapiską o Sanoku występuje w kronikach ruskich – Latopisie Hipackim z roku 1150. W 1339 roku Sanok został ulokowany na prawie magdeburskim, a w roku 1366 Kazimierz Wielki potwierdził prawa miejskie Sanoka. W roku 1417 w sanockim kościele farnym …