Bieszczady – Wołkowyja

Wołkowyja jest miejscowością nad Jeziorem Solińskim, otoczoną niewysokimi górami. Wieś ulokowano na prawie wołoskim przed rokiem 1463 za sprawą rycerskiej rodziny Balów. Mieszkańcy tej miejscowości sporo wycierpieli podczas walk z UPA, wielu z nich zginęło. W 1967, przed spiętrzeniem się wód Zalewu Solińskiego, zburzono kościół i rozebrano cerkiew. Jednak wody zbiornika jej nie dosięgły. Po cerkwi …