Jura Krakowsko-Częstochowska

Ojcowski Park Narodowy / Ojców National Park, Poland

Maczuga Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym

 

Jura Krakowsko-Częstochowska, inaczej Wyżyna Krakowsko-Częstochowska lub Jura Krakowska, jest obszarem zajmującym wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Są dwa rejony, w których ów teren wychodzi ponad granicę górską (500 m n.p.m.): Góra Janowskiego i wzgórze Grodzisko. W terenie Jury źródła mają między innymi Warta, Pilica i Szreniawa. Wśród bardzo bogatej flory obszaru mieszczą się takie endemity jak brzoza ojcowska i warzucha polska. Wśród fauny występują zagrożone gatunki takie jak padalec zwyczajny czy wąż Eskulapa. Z tego powodu założono Ojcowski Park Narodowy, najmniejszy w całej Polsce.

Spośród zabytków Jury Krakowsko-Częstochowskiej wyróżnia się klasztor na Jasnej Górze, liczne zamki (w tym Mirów i Bobolice), jaskinie (w tym krakowska Smocza Jama), różne ostańce skalne i inne. Na tak wielkiej powierzchni nie sposób nie znaleźć jakichś ciekawych atrakcji turystycznych.