Bieszczady – Brzegi Dolne

Brzegi Dolne (znane dawniej jako Berehy Dolne) to wieś leżąca w gminie Ustrzyki Dolne. Ulokowano ją na prawie wołoskim w 1532 roku. Należały do państwa w połowie XIX wieku, w przełomie XIX i XX wieku, do Antoniego Pogłodowskiego, a w 1903 roku, Teodora A. Serwatowskiego. W 1932 wszczęto tam powstanie leskie. W latach 1944-1951 należała do ZSRR, a po korekcie granic jej mieszkańców wywieziono w głąb Związku, a zasiedlono ją lubelskich przesiedleńców. Wtedy zmieniono nazwę na Brzegi Dolne.

W Brzegach Górnych znajduje się drewniana cerkiew grekokatolicka z 1844 roku, obecnie funkcjonująca jako kościół rzymskokatolicki. Warto także zobaczyć tutejszą dziewiętnastowieczną dzwonnicę.