Bieszczady – Uherce Mineralne

Uherce Mineralne to miejscowość leżąca w powiecie leskim, u podnóża pasma Żukowa. Pierwsze źródłowe teksty historyczne pochodzą z roku 1436. Jak inne okoliczne wsie i miasta, Uherce Mineralne ulokował ród Kmitów. Przed 1491 wieś przeniesiono ponownie na prawo wołoskie. Po tym jak Piotr Kmita umarł bez potomka, przekazał swoje ziemie (w tym Uherce) swojej drugiej …