Bieszczady – Dźwiniacz Dolny

Dźwiniacz Dolny jest wsią leżącą nad rzeką Dźwiniacz, będącą dopływem Strwiążu, dopływu Dniestru. Ta miejscowość była wysiedlona w ramach akcji „Wisła”. Po tej akcji z ponad 100 domów zostały tylko pola i opuszczona cerkiew. Na mocy traktatu o zmianie granic z 15 lutego 1951 roku, Bieszczady, w tym Dźwiniacz Dolny, należały do Polski. Ta wieś jest szczególnie …