Bieszczady – Dylągówka

Dylągówka jest wsią leżącą 20 km od Rzeszowa. Jego pierwsza wzmianka historyczna to dokument lokacyjny pochodzący z 1448 roku. Wieś była lokowana na prawie magdeburskim. Przez setki lat szła z rąk do rąk. W XIX wieku ta wieś była bardzo rozwinięta: zbudowano tam szkołę ludową, dwie karczmy i kaplicę. W Dylągówce podczas I wojny światowej …