Bieszczady – Bóbrka

Kurek na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce   Bóbrka w powiecie krośnieńskim jest wioską znajdującą się 15 km od Krosna i otoczoną gęstym lasem. Założono ją na prawie magdeburskim w 1937 roku. Po 1420 roku była własnością Cystersów, a potem, w 1721, zaczęto poszukiwania ropy naftowej (wtedy znanego jako olej skalny). W 1870 roku …