Bieszczady – Bircza

Wieś Bircza była prywatnym miastem szlacheckim należącym do rodzin: Balów, Bireckich, Drohojowskich, Humnickich, Błońskich, Łuczawskich i Kowalskich. Przez miasto przepływa rzeka Stupnica, dopływ Sanu. Pierwsza wzmianka o Birczy pochodzi z XII wieku, a istnienie tutaj klasztoru prawosławnego (monastyru) św. Onufrego, z XV w. Podczas II wojny światowej była przystankiem w drodze pod Przemyśl dla 11 i …