MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
festiwal to największe wydarzenie , które odbywa się w Tatrach od 1968 roku.
 Z całego świata przyjeżdżają do Zakopanego zespoły folklorystyczne, by przedstawić autentyczny górski folklor, konkurując jednocześnie o główne nagrody : Złotą, Srebrną i Brązową Ciupagę.
Festiwal ma na celu  kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów oraz   promocję polskiej kultury ludowej i folkloru
podhalańskiego. Festiwalowi towarzyszy szereg atrakcyjnych imprez towarzyszących, a wśród nich działania animacyjne, edukacyjne, społeczne i artystyczne.
Dzieje Zakopiańskiego Festiwalu sięgają czasów II Rzeczpospolitej, powstanie można  łączyć z koncepcją „Związku Ziem” wyrosłą na gruncie podhalańskiego regionalizmu, konkretyzowaną w latach 20-tych XX w. przez Władysława Orkana.
Podobne cele przyświecały twórcom „Święta Gór”, które po raz pierwszy miało odbyć się w 1934 r. w Zakopanem. Przez cały tydzień górale żywieccy, sądeccy, beskidzcy, Huculi, Łemkowie, Bojkowie prezentowały dorobek twórczy swych ziem. Już wtedy święto miało charakter konkursu, a główne nagrody przypadły Hucułom. Dwa lata później impreza przemianowana na „Tydzień Gór” odbyła się w Wiśle.
Po II wojnie idea góralskiego święta odżyła ponownie  pod nazwą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Dziś zakopiański konkurs jest prestiżową  imprezą folklorystyczną, nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przez minione czterdzieści  lat uczestniczyło w nim prawie 530 zespołów.
Opracowany w latach sześćdziesiątych regulamin z niewielkimi modyfikacjami przetrwał do dnia dzisiejszego.
Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane są przez międzynarodowe jury w równorzędnych kategoriach:
I. – TRADYCYJNEJ
II. – PREZENTUJĄCEJ FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ
III. – STYLIZOWANEJ
Krytykowana i kontrowersyjna formuła konkursowa, przetrwała próbę czasu i obecnie przyciąga zespoły z różnych krajów i kontynentów, pragnące stanąć do rywalizacji o prestiżowe trofeum. Ponadto festiwal jest też jednym z najistotniejszych elementów tworzących niepowtarzalny klimat Zakopanego i jego kulturowy krajobraz. To jedyna w swoim rodzaju impreza, a zarazem atrakcyjna propozycja w ofercie turystycznej miasta, która przyciąga rzesze fanów z całej Polski. Turyści przybywają pod Giewont, by z góralami z różnych zakątków świata przeżyć folklorystyczną przygodę.
Ale to nie wszystko. Niezależnie od poznawczych, promocyjnych i merkantylnych celów, festiwal jest też ważnym wydarzeniem dla samych górali podhalańskich, którzy mogą umacniać swą wspólnotową więź, regionalną tożsamość, przywoływać i wskazywać najbardziej wartościowe elementy swej kultury. Mieszkańcy podhalańskich miejscowości, odrywając się od codziennych obowiązków, mogą spotkać się ze sobą w festiwalowej wiosce, by w niecodziennej atmosferze, przy ognisku i dobiegających z namiotu dźwiękach góralskiej muzyki porozmawiać, pokrzepić się herbatą, zaśpiewać. To drugie oblicze festiwalowego życia, mniej oficjalne i mniej eksponowane, ale równie ciekawe, które toczy się obok konkursowych zmagań.
Zakopane pokoje zapraszają