Orawa

Orawa jest krainą historyczną leżącą na zachód od Tatr w dorzeczu Orawy. Ten region należy do Polski tylko w północno-wschodniej części, reszta leży w Słowacji. Orawa była przedmiotem sporów między Polską a Czechosłowacją po I wojnie światowej. Polska, zajęta walkami z najeźdźcą bolszewickim, zgodziła się na podział rejonu. W 1938 roku jednak drogą dyplomatyczną uzyskano część ziem od już osłabionej Czechosłowacji. Ostatecznie sprawę rozstrzygnięto w 1958 roku.

Do Orawy należą miejscowości:

 • Bukowina-Osiedle
 • Chyżne
 • Harkabuz
 • Jabłonka
 • Kiczory
 • Lipnica Mała
 • Lipnica Wielka
 • Orawka
 • Podsarnie
 • Podszkle
 • Podwilk
 • Zubrzyca Dolna
 • Zubrzyca Górna