Beskid Niski

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W SZALOWEJ, fot. M. Klag (MIK, 2000)

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szalowej

 

Beskid Niski to pasmo górskie graniczące od wschodu z Bieszczadami i leży na terenie Polski i Słowacji. Najwyższym polskim szczytem jest Lackowa o wysokości bezwzględnej 997 m n.p.m. Wieją tam wiatry rymanowskie (lub dukielskie) – ciepłe i suche wiatry, a roczna średnia temperatur wynosi 4-8 °C. Pod względem flory Beskid Niski składa się tylko z dwóch warstw roślinności: pogórza i regla dolnego. Jednakże jej flora jest bogata w bardzo rzadkie w Polsce zioła. Fauna zaś jest typowa dla klimatów beskidzkich: rysie, żbiki, sarny, niedźwiedzie i inne. Na tym terenie leżą liczne rezerwaty, Jaśliski Park Krajobrazowy i Magurski Park Narodowy. W tym paśmie górskim leżały złoża ropy naftowej, której dotyczyły badania Ignacego Łukasiewicza.

Do tej pory Beskid Niski jest najdzikszym obszarem górskim w Polsce. Jeśli chcesz spędzić wakacje na łonie natury i uniknąć zgiełku wywoływanego przez innych turystów, ten obszar między Bieszczadami i Pieninami nie ma sobie równych.