Beskid Niski – Muszyna

Muszyna_2012_07_89

Cerkiew w Muszynie Złockiem (dawna cerkiew św. Dymitra)

 

Miasto Muszyna jest miejscowością uzdrowiskową z licznymi odwiertami i rozlewniami wód mineralnych. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1209 roku, według której ksiądz proboszcz Adolf miał pozwolenie na pobieranie cła nad Popradem. Nazwa pochodzi rzekomo od mchu porastającego brzegi potoków i kamienie rzeczne. Potem Władysław Jagiełło oddał Muszynę (razem z 2 miastami i 35 wsiami) biskupom krakowskim. W XV wieku do wsi imigrowali Wołosi i Rusini z terenów Jugosławii (tzw. kolonizacja wołoska), których z czasem nazwano Łemkami. Muszyna była obszarem działań konfederacji barskiej, po rozbiorach należała do zaboru austriackiego. W latach 20. XX wieku,  po odkryciu źródeł wód o właściwościach leczniczych, założono tu uzdrowisko. Działalność uzdrowiska została przerwana w latach 1939-1958 w związku z jego dewastacją wywołaną przez wojny i okupację.

Wody Muszyny służą do leczenia układu oddechowego i pokarmowego i stanowią główne bogactwo miasta. Obfitość cerkwi (wśród których jest dawna cerkiew św. Dymitra) wiąże się z łemkowskim wyznaniem prawosławnym. Wśród atrakcji są również cmentarz żydowski, ruiny tutejszego zamku i podzamkowy zespół dworski.